Derde trekking

Alle aanvragen gehonoreerd

In de trekking van juli hebben we alle aanvragen kunnen honoreren. Dat klinkt heel goed en dat is het voor de betrokken mensen natuurlijk ook. Maar het opvallende is dat er ook maar heel weinig was aangevraagd: door 3 mensen voor een totaal van € 375.

Lees verder “Derde trekking”

Nieuwe termijn voor aanvragen

Aanvang training op zijn vroegst één maand na de volgende trekking

Nu er twee trekkingsrondes zijn geweest, wordt er ook meer duidelijk over de best mogelijke samenwerking tussen het Centrum voor Tantra en Witte Tara. Teneinde de administratieve verwerking van toewijzingen en het vervolgens toekennen van werkelijke plekken in een training zo goed mogelijk te laten verlopen, is er een bepaalde tijd nodig tussen onze trekking en de aanvang van een training. 

Lees verder “Nieuwe termijn voor aanvragen”

Nieuw beleid voor aanvragen

Vanaf heden: maximaal de helft van de trainingskosten

Inmiddels hebben we als bestuur definitief besloten om in verdeelrondes na die van mei 2018 een limiet te gaan stellen aan de hoogte van aanvragen. Je kunt voortaan maximaal 50% van de trainingskosten aanvragen als ondersteuning door Witte Tara. Dit plafond was al (voorlopig) van toepassing op alle aanvragen met ingang van 1 mei 2018.

Lees verder “Nieuw beleid voor aanvragen”

Tweede Ronde

Tweede verdeelronde Witte Tara

Op 3 mei hebben wij als bestuur van Stichting Witte Tara voor de tweede keer het ritueel gehouden van het trekken van lootjes om een aantal gelukkige ontvangers aan te wijzen voor financiële ondersteuning voor trainingen bij het Centrum voor Tantra. We hadden opnieuw met spanning uitgezien naar dit moment. Lees verder “Tweede Ronde”

Plafond

Álle trainingskosten?

Als bestuur overwegen we op basis van de opgedane ervaring om in verdeelrondes na die van mei 2018 een limiet te gaan stellen aan de hoogte van aanvragen. Deze limiet zou liggen op 50% van de trainingskosten. Vooruitlopend op deze mogelijke verandering in ons beleid, zal de limiet voorlopig al van toepassing zijn op alle aanvragen met ingang van 1 mei 2018. Dit om te voorkomen dat we op een latere datum sommige aanvragen met terugwerkende kracht aan die limiet zouden moeten onderwerpen. Vóór 15 mei zullen wij definitief laten weten wat we hebben besloten.

Stapeling

Ruimhartig én Witte Tara?

In de eerste verdeelronde van 1 maart hebben we een dynamiek gezien waar we graag meteen verheldering in willen aanbrengen. Sommige aanvragers spreiden hun kansen door zowel bij Stichting Ruimhartig als bij Witte Tara een aanvraag te doen. Logisch, en ieders goed recht.  Mocht je echter in aanmerking blijken te komen voor een bijdrage van ons beiden, dan zul je moeten kiezen. We willen het effect van ‘stapelen’ voorkomen. Het aanvraagformulier is hier op aangepast.

Eerste Ronde

Eerste verdeelronde Witte Tara succesvol verlopen

Op 1 maart hebben wij als bestuur van Stichting Witte Tara een ritueel gehouden dat voortaan iedere twee maanden zal plaatsvinden: Het trekken van lootjes om een aantal gelukkige ontvangers aan te wijzen voor financiële ondersteuning voor trainingen bij het Centrum voor Tantra. We hadden met spanning uitgezien naar dit moment. Lees verder “Eerste Ronde”