Nieuw maximum van € 1.200 per aanvraag

Op maandag 4 november was er weer een verdeelronde voor het toekennen van aangevraagde steun. De veertien aanvragen bedroegen samen meer dan de pot van € 3.000. Er moest dus worden geloot. We waren heel blij dat uiteindelijk toch tien aanvragen konden worden gehonoreerd, voor een totaalbedrag van  € 2.958.

In 2020 gaan twee tantratrainingen van start (TT 22 en 23). We verwachten daarom dat in het komende jaar een groot beroep zal worden gedaan op Witte Tara. Voor een tijdelijke verhoging van de tweemaandelijkse pot is geen ruimte, het beschikbare bedrag blijft € 3.000 per keer. Om zoveel mogelijk studenten daarvan te kunnen laten profiteren hebben we echter een nieuw maximum gesteld van € 1.200 per aanvraag. Hou hier rekening mee als je bij Witte Tara aanklopt!

Mocht jij juist iemand zijn die ruimte heeft gul te zijn naar anderen op het pad van tantra: Jouw donatie is welkom! We zouden dolgraag meer armslag hebben om aanvragers blij te kunnen maken.

Het bestuur, Marjoke, Erik, Jan

Jaarverslag 2018 Stichting Witte Tara

2018 was het eerste volledige boekjaar van Stichting Witte Tara sinds de oprichting in 2017. Het bestuur is blij dat in 2018 het merendeel van de subsidieaanvragen gehonoreerd kon worden: met een bedrag van ongeveer € 10.000,- (zie voor de precieze bedragen het jaarverslag) werden door het jaar heen 19 cursisten in staat gesteld om cursussen en trainingen te volgen. Het jaarverslag is goedgekeurd door de kascommissie. Je kunt het hier inzien.

Wij als bestuurders zijn vol vertrouwen dat Witte Tara ook in 2019 weer een belangrijke bijdrage zal leveren aan het toegankelijk maken van trainingen bij het Centrum voor Tantra. Maar we kunnen dat niet alleen, je bijdrage is zeer welkom. Via deze site kun je ons steunen met een donatie.

Jan, Marjoke, Erik

Derde trekking

Alle aanvragen gehonoreerd

In de trekking van juli hebben we alle aanvragen kunnen honoreren. Dat klinkt heel goed en dat is het voor de betrokken mensen natuurlijk ook. Maar het opvallende is dat er ook maar heel weinig was aangevraagd: door 3 mensen voor een totaal van € 375.

“Derde trekking” verder lezen

Nieuwe termijn voor aanvragen

Aanvang training op zijn vroegst één maand na de volgende trekking

Nu er twee trekkingsrondes zijn geweest, wordt er ook meer duidelijk over de best mogelijke samenwerking tussen het Centrum voor Tantra en Witte Tara. Teneinde de administratieve verwerking van toewijzingen en het vervolgens toekennen van werkelijke plekken in een training zo goed mogelijk te laten verlopen, is er een bepaalde tijd nodig tussen onze trekking en de aanvang van een training. 

“Nieuwe termijn voor aanvragen” verder lezen

Nieuw beleid voor aanvragen

Vanaf heden: maximaal de helft van de trainingskosten

Inmiddels hebben we als bestuur definitief besloten om in verdeelrondes na die van mei 2018 een limiet te gaan stellen aan de hoogte van aanvragen. Je kunt voortaan maximaal 50% van de trainingskosten aanvragen als ondersteuning door Witte Tara. Dit plafond was al (voorlopig) van toepassing op alle aanvragen met ingang van 1 mei 2018.

“Nieuw beleid voor aanvragen” verder lezen

Tweede Ronde

Tweede verdeelronde Witte Tara

Op 3 mei hebben wij als bestuur van Stichting Witte Tara voor de tweede keer het ritueel gehouden van het trekken van lootjes om een aantal gelukkige ontvangers aan te wijzen voor financiële ondersteuning voor trainingen bij het Centrum voor Tantra. We hadden opnieuw met spanning uitgezien naar dit moment. “Tweede Ronde” verder lezen

Plafond

Álle trainingskosten?

Als bestuur overwegen we op basis van de opgedane ervaring om in verdeelrondes na die van mei 2018 een limiet te gaan stellen aan de hoogte van aanvragen. Deze limiet zou liggen op 50% van de trainingskosten. Vooruitlopend op deze mogelijke verandering in ons beleid, zal de limiet voorlopig al van toepassing zijn op alle aanvragen met ingang van 1 mei 2018. Dit om te voorkomen dat we op een latere datum sommige aanvragen met terugwerkende kracht aan die limiet zouden moeten onderwerpen. Vóór 15 mei zullen wij definitief laten weten wat we hebben besloten.