Inrichten

Stand van zaken – November 2017: we bereiden de fase van aanvragen voor. Daar komt nog veel bij kijken, ook hoe we de samenwerking met het Centrum voor Tantra zo sterk en zo helder mogelijk kunnen inrichten.

Opgericht!

Stand van zaken – Augustus 2017: we hebben de oprichtingsfase achter de rug en zijn  begonnen met fondsenwerving. De stroom van overvloed is al flink op gang gekomen en daar zijn we heel dankbaar voor. Iedere euro vergroot de toegang tot het spirituele pad van Tantra en de diepte die ze opent in zoveel levens.