Bestuurswisseling

Erik van Zadelhof heeft zich onlangs teruggetrokken uit het bestuur. Hij bekleedde twee jaar lang de functie van penningmeester. Het was een goed samenwerkingsverband met Marjoke en Jan, die nog blijven. Dank je wel, Erik!

Tegelijk mogen we Henriette Huttmann als nieuwe bestuurder verwelkomen. We doen daarbij een kleine stoelendans: Henriëtte is nu secretaris en Marjoke Laan is doorgeschoven naar het penningmeesterschap. Jan Kerkhoven blijft voorzitter.

Maar hoe zit dat eigenlijk met bestuurswisselingen?

Stichting Witte Tara heeft geen aparte raad van toezicht, wat inhoudt dat het bestuur zichzelf eenvoudigweg mag aanvullen. Volgens de statuten moeten er minimaal drie bestuurders zijn (en maximaal vijf).
Verder kan één persoon niet langer dan zes jaar in het bestuur zitten* en mag het na iedere wisseling hoogstens twee jaar duren voordat een volgende bestuurder vertrekt. Dankzij deze regels kan een bestuur nooit vastroesten: Iedere twee jaar verandert er iets in de samenstelling en na zes jaar moet het hele bestuur zijn vernieuwd.
Dit najaar was het dan ook statutair vereist dat er iemand weg zou gaan. Het was namelijk alweer twee jaar geleden dat Erik de plaats innam van Jeroen Biegstraaten en sindsdien was het bestuur niet meer gewijzigd.
We hebben overigens geen lucifers hoeven trekken wiens beurt het was om op te stappen, Erik zelf vond het na twee jaar wel weer genoeg.

———————————
* Eigenlijk: Hoogstens twee benoemingen van maximaal 3 jaar elk.