Nieuw beleid voor aanvragen

Vanaf heden: maximaal de helft van de trainingskosten

Inmiddels hebben we als bestuur definitief besloten om in verdeelrondes na die van mei 2018 een limiet te gaan stellen aan de hoogte van aanvragen. Je kunt voortaan maximaal 50% van de trainingskosten aanvragen als ondersteuning door Witte Tara. Dit plafond was al (voorlopig) van toepassing op alle aanvragen met ingang van 1 mei 2018.

Lees verder “Nieuw beleid voor aanvragen”

Tweede Ronde

Tweede verdeelronde Witte Tara

Op 3 mei hebben wij als bestuur van Stichting Witte Tara voor de tweede keer het ritueel gehouden van het trekken van lootjes om een aantal gelukkige ontvangers aan te wijzen voor financiële ondersteuning voor trainingen bij het Centrum voor Tantra. We hadden opnieuw met spanning uitgezien naar dit moment. Lees verder “Tweede Ronde”

Plafond

Álle trainingskosten?

Als bestuur overwegen we op basis van de opgedane ervaring om in verdeelrondes na die van mei 2018 een limiet te gaan stellen aan de hoogte van aanvragen. Deze limiet zou liggen op 50% van de trainingskosten. Vooruitlopend op deze mogelijke verandering in ons beleid, zal de limiet voorlopig al van toepassing zijn op alle aanvragen met ingang van 1 mei 2018. Dit om te voorkomen dat we op een latere datum sommige aanvragen met terugwerkende kracht aan die limiet zouden moeten onderwerpen. Vóór 15 mei zullen wij definitief laten weten wat we hebben besloten.

Stapeling

Ruimhartig én Witte Tara?

In de eerste verdeelronde van 1 maart hebben we een dynamiek gezien waar we graag meteen verheldering in willen aanbrengen. Sommige aanvragers spreiden hun kansen door zowel bij Stichting Ruimhartig als bij Witte Tara een aanvraag te doen. Logisch, en ieders goed recht.  Mocht je echter in aanmerking blijken te komen voor een bijdrage van ons beiden, dan zul je moeten kiezen. We willen het effect van ‘stapelen’ voorkomen. Het aanvraagformulier is hier op aangepast.

Eerste Ronde

Eerste verdeelronde Witte Tara succesvol verlopen

Op 1 maart hebben wij als bestuur van Stichting Witte Tara een ritueel gehouden dat voortaan iedere twee maanden zal plaatsvinden: Het trekken van lootjes om een aantal gelukkige ontvangers aan te wijzen voor financiële ondersteuning voor trainingen bij het Centrum voor Tantra. We hadden met spanning uitgezien naar dit moment. Lees verder “Eerste Ronde”

Open voor aanvragen

Stand van zaken – Januari 2018: de eerste ronde aanvragen kan gedaan worden – vul hier  je aanvraag in. In de eerste week van maart zullen dan de eerste toezeggingen gedaan worden. Spannend! Voor ons en natuurlijk voor de mensen die met de bijdrage een training kunnen volgen waar hun hart naar uitgaat.

Uitzicht

Stand van zaken – December 2017: we verwachten vanaf januari 2018 de eerste aanvragen te kunnen honoreren. Meer nieuws volgt in de nieuwsbrief van het Centrum voor Tantra van januari 2018. Als je hier nog niet op geabonneerd bent, kun je dat hier doen.

Inrichten

Stand van zaken – November 2017: we bereiden de fase van aanvragen voor. Daar komt nog veel bij kijken, ook hoe we de samenwerking met het Centrum voor Tantra zo sterk en zo helder mogelijk kunnen inrichten.

Opgericht!

Stand van zaken – Augustus 2017: we hebben de oprichtingsfase achter de rug en zijn  begonnen met fondsenwerving. De stroom van overvloed is al flink op gang gekomen en daar zijn we heel dankbaar voor. Iedere euro vergroot de toegang tot het spirituele pad van Tantra en de diepte die ze opent in zoveel levens.