Derde trekking

Alle aanvragen gehonoreerd

In de trekking van juli hebben we alle aanvragen kunnen honoreren. Dat klinkt heel goed en dat is het voor de betrokken mensen natuurlijk ook. Maar het opvallende is dat er ook maar heel weinig was aangevraagd: door 3 mensen voor een totaal van € 375.

We hebben onszelf voorgenomen om na vier trekkingen te evalueren. We verwachten dan een zeker overzicht te kunnen hebben over de mogelijke varianten die er zijn tijdens trekkingen. Deze ronde is daar een goed voorbeeld van.

Verder zijn we blij dat er aanvragen voor weekends in deze trekking gehonoreerd konden worden. We ondersteunen graag alle trainingen van het CvT – naast de uitgebreide weken. We zijn ook tevreden over de nieuwe kaders over de termijn en de maximale bijdrage.

We hopen van harte dat iedereen die dat nodig heeft de weg naar Witte Tara blijft vinden.