Eerste Ronde

Eerste verdeelronde Witte Tara succesvol verlopen

Op 1 maart hebben wij als bestuur van Stichting Witte Tara een ritueel gehouden dat voortaan iedere twee maanden zal plaatsvinden: Het trekken van lootjes om een aantal gelukkige ontvangers aan te wijzen voor financiële ondersteuning voor trainingen bij het Centrum voor Tantra. We hadden met spanning uitgezien naar dit moment. De trekking verliep ordelijk en we zijn heel blij met de uitkomst: Aan zeven mensen hebben wij een gezamenlijk bedrag van € 4.840,- mogen toekennen.

In het totaal dongen er 14 aanvragers mee naar de pot van € 5.000 die voor deze ronde beschikbaar was. Degenen wiens aanvragen niet zijn gehonoreerd kunnen in de volgende trekking, van 1 mei, wéér meedoen.

Deze eerste verdeelronde was voor ons als bestuur een belangrijke leerervaring. Pas nu openbaarde zich de volledige dynamiek van het verdeelproces. Daarbij viel vooral op hoezeer de hoogte van aanvragen een nadelig effect had op hun kans te worden gehonoreerd. Dit kwam puur door het geleidelijk leger raken van de pot naarmate de trekking vorderde. Hogere aanvragen vielen op zeker moment eenvoudigweg af, ten gunste van lagere die wel konden blijven meedingen naar het nog te verdelen bedrag.

Hoewel deze dynamiek goed valt te begrijpen, drong hij pas ten volle tot ons door toen we de trekking werkelijk deden. We hebben er nog geen conclusies aan verbonden, laat staan consequenties. Ons plan blijft om de komende drie verdeelrondes op overeenkomstige wijze te gaan uitvoeren en daarna te evalueren. Wel geven we nu in het aanvraagformulier op de website wat meer informatie over ons toekenningsbeleid. We vinden het belangrijk dat aanvragers helder hebben hoe het systeem werkt. We geven ze ook iets meer overwegingen mee aangaande de hoogte van het te vragen bedrag.

We zijn als bestuur bovenal blij dat de steunverlening nu tastbaar op gang is gekomen. En we zien met voldoening hoe het functioneren van Stichting Witte Tara zich via alle betrokkenen aan het uitvinden is. Maar tegelijk moeten we helaas constateren dat de instroom van middelen vooralsnog niet in balans is met wat we uitdelen. Dus mocht je je gul voelen en al enige tijd geen donatie aan Witte Tara hebben gedaan: Jouw bijdrage is meer dan welkom!

Hartelijke groet,
Jan, Marjoke, Jeroen

Doneren kun je hier doen