Jaarverslag 2018 Stichting Witte Tara

2018 was het eerste volledige boekjaar van Stichting Witte Tara sinds de oprichting in 2017. Het bestuur is blij dat in 2018 het merendeel van de subsidieaanvragen gehonoreerd kon worden: met een bedrag van ongeveer € 10.000,- (zie voor de precieze bedragen het jaarverslag) werden door het jaar heen 19 cursisten in staat gesteld om cursussen en trainingen te volgen. Het jaarverslag is goedgekeurd door de kascommissie. Je kunt het hier inzien.

Wij als bestuurders zijn vol vertrouwen dat Witte Tara ook in 2019 weer een belangrijke bijdrage zal leveren aan het toegankelijk maken van trainingen bij het Centrum voor Tantra. Maar we kunnen dat niet alleen, je bijdrage is zeer welkom. Via deze site kun je ons steunen met een donatie.

Jan, Marjoke, Erik