Jaarverslag 2019 nu beschikbaar

We hebben het jaarverslag over 2019 afgerond en het is goedgekeurd door de kascommissie.

Enkele highlights:

  • Witte Tara raakt gaandeweg ingeburgerd in onze gemeenschap. Dit valt op te maken uit het toenemend aantal mensen dat doneert op periodieke basis. Langs deze weg komen inmiddels enkele duizenden euro’s per jaar binnen. Deze gecommitteerde instroom uit gulle handen en harten verzekert dat Witte Tara ook op langere termijn zal kunnen blijven geven en dat studenten met een krappere beurs op haar kunnen blijven rekenen. We zijn daar superblij mee!
  • In 2019 is een totaalbedrag van € 10.548,- uitgereikt als ondersteuning voor trainingen bij het Centrum voor Tantra. Dit geld is verdeeld onder 36 aanvragers, wat neerkomt op gemiddeld zes per tweemaandelijkse verdeelronde.
  • De uitgereikte ondersteuning was vooral voor introductietrainingen (inclusief Jong Tantra). Dit geeft echter een vertekend beeld, want in 2019 gingen geen grote trainingen van start. Er was geen nieuwe tantra training en ook geen nieuw drieluik van de mysterieschool.
  • Nu wel weer meerjarige trainingen aan de horizon verschijnen (zij het vertraagd door corona), heeft Witte Tara genoeg in kas om met extra ruimte te beantwoorden aan de golf van grotere aanvragen die dit met zich meebrengt. Zie ook het voorgaande nieuwsbericht over de tijdelijke verhoging van de tweemaandelijkse verdeelpot.

Wil je meer weten over Witte Tara in het afgelopen jaar, kijk dan in het jaarverslag zelf.

Jan, Marjoke, Erik