Jaarverslag 2020

Het jaarverslag over 2020 hadden we afgelopen mei al afgerond, maar het stond nog niet op de site.

De coronapandemie heeft vorig jaar een grote schaduw geworpen over het functioneren van het Centrum voor Tantra en daarmee, over het functioneren van Witte Tara.

De inkomsten uit donaties zijn in het coronajaar 2020 teruggevallen ten opzichte van het voorgaande jaar. Eénmalige individuele donaties vielen 27% lager uit, periodieke donaties krompen met 12%. Bovendien was al snel duidelijk dat de coronamaatregelen de omzet van het Centrum zwaar zouden gaan treffen. De gebruikelijke bijdrage door het Centrum aan Witte Tara moest daarom worden gereduceerd.

Daar staat tegenover dat ook de steunaanvragen sterk terugliepen, met als gevolg dat in de verdeelrondes na maart 2020 niet langer hoefde te worden geloot. Bovendien is € 1.690 aan reeds uitgekeerde steun weer teruggestort aan Witte Tara wegen afgelast zijn van trainingen. Al met al zijn de financiën van de stichting gedurende het jaar zo toch goed op peil gebleven.

De pandemie heeft ons geleerd anders te kijken. Naarmate trainingen vervielen of werden opgeschort, werd met regelmaat een beroep gedaan op onze flexibiliteit. Vanuit het Centrum werd bijvoorbeeld gevraagd om reeds toegezegde steun voor zover mogelijk door te schuiven naar andere trainingen, die veelal duurder bleken. Hier zijn we zonder uitzondering in meegegaan, inclusief eventueel ophogen van reeds toegekende steun.

Nu de beperkingen als gevolg van de pandemie langzamerhand ten einde lopen, blikken we weer voorzichtig naar de toekomst. In eerdere jaren werd de door Witte Tara te verdelen steun voor ongeveer de helft gefinancierd uit een toezegging door het Centrum, maar daar kunnen we voorlopig niet van uit gaan. Zeker voor 2021 rekent Witte Tara niet op een substantiële bijdrage vanuit het Centrum. Op de middellange termijn zal, in overleg met het Centrum, jaarlijks moeten worden bekeken wat mogelijk is.

Enkele concrete getallen:
Witte Tara heeft in het totaal € 6.612,- uitgereikt aan steun voor trainingen startend in 2020. Het gaat om 17 gehonoreerde aanvragen, ongeveer de helft van het aantal in 2019 (36).
Beschikbare middelen van Witte Tara op 31 december 2020 bedroegen € 18.166,35, maar dit is inclusief steungelden die reeds waren toegekend, maar niet in 2020 door de begunstigden werden genoten. In totaal waren er 12 nog hangende toekenningen.
Het vrije kassaldo bedroeg € 14.484,04 hetgeen misschien veel lijkt, maar met tweemaandelijkse verdeelrondes van aanvankelijk € 4.000, inmiddels teruggebracht naar € 3.000, is de bodem snel in zicht. Met de onzekerheid over de bijdrage door het Centrum heeft Witte Tara donaties van gulle individuele gevers dus hard nodig.

We zijn dankbaar voor de fijne samenwerking met Natacha, Coosje en Robijn, de kantoormedewerkers van het Centrum, terwijl de uitdagingen waar jullie mee te maken hadden pittig waren.

Wil je meer weten over Witte Tara in het afgelopen jaar, kijk dan in het jaarverslag zelf.

Het bestuur,
Jan, Marjoke, Henriette