Nieuw beleid voor aanvragen

Vanaf heden: maximaal de helft van de trainingskosten

Inmiddels hebben we als bestuur definitief besloten om in verdeelrondes na die van mei 2018 een limiet te gaan stellen aan de hoogte van aanvragen. Je kunt voortaan maximaal 50% van de trainingskosten aanvragen als ondersteuning door Witte Tara. Dit plafond was al (voorlopig) van toepassing op alle aanvragen met ingang van 1 mei 2018.

De nieuwe koers is ingegeven door onze ervaringen met de eerste twee verdeelrondes, maar ook door gesprekken met het bestuur van Stichting de Boogschutter (het bestuursorgaan achter het Centrum voor Tantra). Onze belangrijkste overwegingen naar dit besluit:

  • Sommige aanvragen waren bijna net zo groot als de hele tweemaandelijkse verdeelpot van € 5.000. Voor ons voelde dat niet in balans. We snappen dat de nieuwe 50%-limiet aanvragers teleur zal stellen. We roepen hen van harte op om creatief te zijn en toch een manier te vinden de andere helft van de trainingskosten zelf te kunnen opbrengen.
  • Het ingestelde plafond zal naar onze verwachting goed werken om vraag en aanbod wat dichter bij elkaar te brengen. Ook mét zo’n plafond ligt het totaalbedrag aan aangevraagde steun vooralsnog ruimschoots boven de inhoud van onze tweemaandelijkse verdeelpot.
  • Met de instelling van dit plafond stemmen we ons af op wensen die zijn geuit vanuit het Centrum voor Tantra (Stichting de Boogschutter). Dit is voor ons een gevoelig punt, omdat het raakt aan onze onafhankelijkheid als fonds voor en door studenten bij het Centrum voor Tantra. Toch willen we ons toekenningsbeleid graag afstemmen op de wensen van het Centrum. Alle ondersteuning die Witte Tara verleent komt immers uiteindelijk bij het Centrum terecht. Als het Centrum een duidelijke voorkeur heeft ten aanzien van ons toekenningsbeleid, zullen wij dit daarom niet zomaar naast ons neerleggen. In gesprek met het Centrum is ons gebleken dat bij trainers een voorkeur leeft voor een limiet aan de gegeven steun per persoon. Dit vooral vanwege de weerslag die dat heeft op de ontwikkeling van de deelnemer en de wijze waarop deze in de training staat. We willen echter duidelijk maken dat Witte Tara in kwesties van persoonlijke ontwikkeling geen positie inneemt. We richten ons hier naar een wens die voortkomt uit “proces overwegingen” aan de kant van het Centrum. Op geen enkel moment zullen wij een standpunt innemen aangaande het ontwikkelingsproces van onze aanvragers.