Plafond

Álle trainingskosten?

Als bestuur overwegen we op basis van de opgedane ervaring om in verdeelrondes na die van mei 2018 een limiet te gaan stellen aan de hoogte van aanvragen. Deze limiet zou liggen op 50% van de trainingskosten. Vooruitlopend op deze mogelijke verandering in ons beleid, zal de limiet voorlopig al van toepassing zijn op alle aanvragen met ingang van 1 mei 2018. Dit om te voorkomen dat we op een latere datum sommige aanvragen met terugwerkende kracht aan die limiet zouden moeten onderwerpen. Vóór 15 mei zullen wij definitief laten weten wat we hebben besloten.