Tweemaandelijkse verdeelpot tijdelijk naar € 4.000,-

In 2020 gaan bij het Centrum voor Tantra drie grote trainingen van start. Naast tantratrainingen 22 en 23 begint ook het vierde drieluik van de mysterieschool. Dit vertaalt zich merkbaar in een groter beroep op Witte Tara. Meer studenten vragen om steun, terwijl ook de gemiddelde grootte van de aanvragen toeneemt. Zo bedroeg het totaal aan aangevraagde steun voor de trekking van maart € 5.389,-.

Gelukkig is de instroom aan donaties over het afgelopen jaar geleidelijk ook toegenomen. Dit gaf ons ruimte de verdeelpot voor de trekkingen van maart tot en met september op te hogen tot € 4.000,-. Het gaat om vier verdeelrondes. We zijn heel blij dat dit mogelijk is!

In de trekking van maart is die verhoogde pot bijna volledig opgebruikt: We hebben aan tien studenten een totaalbedrag van € 3.996,- kunnen toekennen. (De maatregelen in verband met het coronavirus doorkruisen helaas enigszins dit gelukkige nieuws. Sommige trainingen waarvoor steun is toegekend gaan voorlopig niet door.)

Op 1 mei is er weer een verdeelronde (uiterste aanvraagdatum 30 april)… met weer een verdeelpot van € 4.000,-.

Het bestuur,
Marjoke, Erik, Jan