Tweemaandelijkse verdeelpot weer op € 3.000 !

Het Centrum voor Tantra heeft ons onlangs laten weten per 2022 het oude niveau van ondersteuning aan Witte Tara te kunnen hervatten. We zijn daar superblij mee! We hebben daarom besloten het bedrag dat beschikbaar is per tweemaandelijkse verdeelronde weer te verhogen naar € 3.000 (de afgelopen tijd was dit noodgedwongen teruggebracht naar € 2.500). De verhoging gaat onmiddellijk in en zal dus al van kracht zijn bij de verdeelronde van 1 mei.

Het bestuur,
Marjoke, Henriette, Jan