Aanvragen

Wil je graag een programma volgen bij het Centrum voor Tantra, maar maar staan je financiële omstandigheden daaraan in de weg? Je kunt na het lezen en volgen van de stappen hieronder een aanvraag doen voor een bijdrage in de trainingskosten van je training naar keuze. Lees alsjeblieft goed door hoe je aanvraagt en wat de voorwaarden zijn.

Hoe vraag je aan?

 • Bel allereerst met het Centrum voor Tantra om te polsen of er plaats is en je een optie kan nemen voor deelname aan de training van je keuze (di & do 9-13u op 020 – 627 87 12) – vertel ze dat je een aanvraag wil doen bij Witte Tara. Je kan het kantoor ook een mail sturen via info@centrumvoortantra.nl
  • Let op: Indien je al toegelaten bent in een (introductie)groep en reeds de praktische informatie en de factuur hebt ontvangen en hierna toch nog een aanvraag indient bij Stichting Witte Tara, houd dan bij honorering van de aanvraag rekening met extra administratiekosten van € 30,-  voor het aanmaken van een creditfactuur en de nieuwe factuur.
 • Als het kantoor heeft bevestigd dat er plaats voor je is in de training (of minstens een kansrijke plek op de wachtlijst), vul je je aanvraag in via de velden hieronder. Je ontvangt een kopie van je aanvraag in je email.
 • Als je aanvraag is gehonoreerd, neem je opnieuw contact op met het Centrum om je plek definitief te maken. Je zult een factuur ontvangen waarop de bijdrage is verrekend – daar hoef jij niets voor te doen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Witte Tara draagt alleen bij aan trainingskosten – bijkomende kosten zoals voedsel en accommodatie zijn altijd voor je eigen rekening
 • Je kunt voor maximaal 50% van de trainingskosten een bijdrage aanvragen, tot een maximum van € 1.500,-
 • Je kunt voor alle trainingen waar nog plek is een bijdrage aanvragen (soms gaat het vooralsnog om een kansrijke plek op de wachtlijst) – in het contact met het kantoor van het CvT zal dat helder worden
 • Elke twee maanden is er een uitkeringsronde; op 1 januari, 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 september en 1 november
 • Je kunt per ronde voor 1 retraite/training een aanvraag doen
 • Je aanvraag wordt altijd in de eerstvolgende ronde meegenomen
 • Je aanvraag moet binnen zijn vóór de 1e van de maand (en niet op de dag zelf)
 • Voor de timing van je aanvraag geldt verder:
  • Betreft je aanvraag een andere training dan “de tantratraining”, dan mag die training niet vroeger beginnen dan een maand na de eerstvolgende uitkeringsronde
  • Voor “de tantratraining” kun je pas aanvragen zodra er een concrete afspraak voor de intake is gemaakt
  • Voor tantratraining 24 moet je aanvraag binnen zijn vóór 1 januari 2024
 • We honoreren alleen hele aanvragen: dat houdt in dat je het bedrag wat je aanvraagt wel (of niet) krijgt; je ontvangt dus geen percentage van je aanvraag
 • Als er meer aanvragen zijn dan beschikbaar budget, wordt er geloot
 • Mocht je aanvraag niet zijn gehonoreerd, staat het je vrij opnieuw een aanvraag in te dienen – breng het Centrum hiervan op de hoogte
 • Uitslag volgt naar het emailadres dat je in je aanvraag vermeld hebt
 • Over de uitslag wordt verder niet gecommuniceerd
 • Je kunt zoveel rondes meedoen als je wilt, met dien verstande dat Witte Tara je per kalenderjaar voor hoogstens één in dat jaar lopende training zal ondersteunen
 • Je kunt niet met terugwerkende kracht aanvragen
 • Je aanvraag is persoonlijk en niet overdraagbaar
 • Je aanvraag is gekoppeld aan een plaats in de training van je keuze
 • Een toegekende bijdrage geldt uitsluitend voor de specifieke gelegenheid waarvoor je hebt aangevraagd – je kunt hem dus niet als los ‘krediet’ meenemen naar een andere training, of naar dezelfde training, maar startend op een andere datum
 • Je hoeft geen gebruik te maken van de geboden bijdrage
 • Je kunt alleen een aanvraag doen door onderstaande velden in te vullen (en niet via andere kanalen, zoals live, telefonisch of via email)
 • Als je je -na de uitslag- definitief opgeeft voor de training van je keuze, verbind je je aan de annuleringsvoorwaarden die gelden voor deze training. Mocht je je terugtrekken, komen administratie- en eventuele annuleringskosten voor je eigen rekening. De bijdrage van Witte Tara komt dan te vervallen.
 • Stel je vragen via info@stichtingwittetara.nl

We zijn blij te kunnen steunen, dus we hopen dat je uitreikt

VUL HIERONDER ALLE VELDEN IN:

  Ik ga akkoord met de aanvraagroute en de voorwaarden zoals die boven dit formulier beschreven staan

  *NB: Witte Tara draagt bij aan maximaal 50% van de trainingskosten van een training; de hoogte hiervan vind je bij de training van je keuze op www.centrumvoortantra.nl