Missie & Organisatie

Missie
Stichting Witte Tara zet zich in om iedereen die aan de programma’s van het Centrum voor Tantra wil deelnemen, dat kan doen – ongeacht zijn of haar financiële situatie. Om dit te bereiken zoeken we donateurs die financieel willen bijdragen ter ondersteuning van mensen die daar een aanvraag voor doen.

Oprichting
Stichting Witte Tara is opgericht op 7 augustus 2017

Bestuursleden
Jan Kerkhoven: voorzitter
Steven op den Orth: penningmeester
Tineke de Wit: secretaris

SBBI
Stichting Witte Tara voldoet aan de criteria voor een SBBI (sociaal belang behartigende instelling). Giften aan Witte Tara zijn daarom vrijgesteld van erf- of schenkbelasting, ook voor bedragen boven de wettelijke belastingvrije schenkingsvoet (€ 2.418,- in 2023).

Statuten
Download hier de statuten van Stichting Witte Tara

Jaarcijfers
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018