Missie & Organisatie

Missie
Stichting Witte Tara zet zich in om iedereen die aan de programma’s van het Centrum voor Tantra wil deelnemen, dat kan doen – ongeacht zijn of haar financiële situatie. Om dit te bereiken zoeken we donateurs die financieel willen bijdragen ter ondersteuning van mensen die daar een aanvraag voor doen.

Oprichting
Stichting Witte Tara is opgericht op 7 augustus 2017

Bestuursleden
Jan Kerkhoven: voorzitter
Erik van Zadelhof: penningmeester
Marjoke Laan: secretaris

SBBI
Stichting Witte Tara heeft een SBBI-status. Dat betekent dat over giften aan Witte Tara geen erf- of schenkbelasting hoeft te worden afgedragen. Ook niet boven de wettelijke belastingvrije schenkingsvoet (€ 2.147,- in 2018).

Statuten
Download hier de statuten van Stichting Witte Tara

Jaarcijfers
Download hier het jaarverslag van 2018.