Nieuwe voorzitter gezocht!

Witte Tara heeft op korte termijn een nieuwe voorzitter nodig. Het is een leuk baantje voor iemand die zich graag voor onze tantragemeenschap wil inzetten. Om wat context te geven, eerst wat uitleg over onze stichting die veel mensen blij maakt.

Witte Tara is het steunfonds van het Centrum voor Tantra. Het fonds reikt uit naar mensen wiens financiële situatie belemmert dat ze hun droomtraining bij het Centrum kunnen volgen. Witte Tara is een onafhankelijke stichting en de uiteindelijke beslissing om iemand financiële steun te verlenen rust dan ook geheel bij het bestuur. Maar tegelijk bestaat er een nauwe samenwerking met het kantoor van het Centrum. Die samenwerking is onontbeerlijk om het hele proces, van aanvraag tot feitelijke deelname aan een training, goed te laten verlopen. Er wordt bijvoorbeeld gecheckt of iemand een plek heeft in de groep waaraan hij of zij wil meedoen. En steun wordt nooit zomaar contant uitgekeerd, maar uitsluitend  in mindering gebracht op de factuur voor de training.

Het functioneren van Witte Tara vraagt dus zorgvuldige aandacht, zowel van de kant van het Centrum, als van de kant van het bestuur. Het proces van steunverlening is inmiddels goed uitgekristalliseerd en per jaar geconcentreerd in zes verdeelrondes, steeds op de eerste van de oneven maanden. De hoeveelheid werk is daardoor goed te overzien. De drie bestuurders mogen verwachten er per maand gemiddeld een dagdeel aan kwijt te zijn.

Vanaf de oprichting, zes jaar geleden, is het voorzitterschap in handen geweest van Jan Kerkhoven. Statutair moet hij nu plaatsmaken voor een nieuw gezicht. De voorzitter heeft geen vast omschreven taken, zoals de secretaris en de penningmeester. Maar zij of hij is wel degene die in laatste instantie de vinger aan de pols houdt of alles nog goed gaat. Voel jij ervoor het stokje van Jan over te nemen? Laat het weten via ons mailadres, info@wittetara.nl.