Samenwerking met Stichting Ruimhartig

Tot vorig jaar werd steun voor deelname aan tantragroepen niet alleen uitgereikt door Witte Tara, maar ook door Stichting Ruimhartig. Anders dan Witte Tara, is Ruimhartig niet één op één verbonden met het Centrum voor Tantra, maar meer algemeen gericht op het stimuleren van zelfontplooiing. Tot vorig jaar ging het daarbij met name om ondersteuning van eerste schreden op dat vlak. Zodoende hebben vooral Jong Tantra deelnemers mogen profiteren van deze alternatieve stroom. Er werden echter vaak dubbele aanvragen gedaan, bij zowel Witte Tara als Ruimhartig. Het kantoor van het Centrum voor Tantra hielp dit te administreren en hield als regel aan dat, bij een dubbele toewijzing, de steun van Witte Tara zou komen te vervallen.

Stichting Ruimhartig heeft vorig jaar echter besloten te gaan samenwerken met Witte Tara en niet langer zelf individuele steun toe te wijzen aan deelnemers van tantragroepen. Als gevolg van deze logische stap, kunnen aanvragen voor individuele financiële ondersteuning bij het Centrum alleen nog verlopen via Witte Tara. Tevens is schriftelijk vastgelegd dat Witte Tara kan rekenen op vaste donaties van Ruimhartig.

Als bestuur van Witte Tara zijn we blij met dit nieuwe samenwerkingsverband. We hebben een belangrijke vaste donateur gewonnen, terwijl het toewijzingsproces beter is gestroomlijnd. Onze financiën gaan er per saldo zeker op vooruit, wat onze aanvragers alleen maar ten goede zal komen.

We willen echter benadrukken dat Witte Tara een bekken wil blijven dat stroomt en verbindt, waarin we onze hele tantragemeenschap willen betrekken. Dus aanvragen zijn helemaal welkom, maar donaties nog steeds óók.

Het bestuur van Witte Tara,
Jan, Tineke, Marjoke